Firma rodzinna: 8 sposobów na uniknięcie porażki

Firma rodzinna: 8 sposobów na uniknięcie porażki

Firma rodzinna: istnieją dwa przeciwstawne poglądy na jej temat. Pierwszy jest taki, że krewni nie mogą założyć udanego i prosperującego biznesu ze względu na zażyłe relacje panujące między nimi. A drugi, że to właśnie krewni są w stanie stworzyć konsekwentnie rozwijające się przedsiębiorstwo. Gdzie leży prawda?

 

Firma rodzinna – jak uniknąć konfliktu?

 

Zdecydowawszy się na firmę rodzinną, należy zawczasu pomyśleć o możliwych trudnościach i starać się je w miarę możliwości wyeliminować. Najważniejsze jest to, aby opracować dla siebie i członków rodziny jasne zasady i omówić je wspólnie, podejmując decyzję jednogłośnie. Aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień, wszyscy powinni się ich trzymać:

 

1 sposób

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić przy zakładaniu firmy, jest sporządzenie dokumentów statutowych. W zależności od wspólnej decyzji dotyczącej praw, obowiązków i roli każdego członka rodziny w firmie, w dokumentach założycielskich należy określić założycieli i ich udział w kapitale zakładowym. Zapobiega to konfliktom w przypadku negatywnego wyniku założonej sprawy o podział majątku.

 

2 sposób

Po przypisaniu każdemu członkowi rodziny ustalonego stanowiska zaleca się sporządzenie opisów stanowisk pracy dla każdej komórki organizacyjnej, w których koniecznie należy zapisać zakres spraw i zadań, obowiązki i odpowiedzialność odpowiadające każdemu stanowisku. Opisy stanowisk pomagają usystematyzować pracowników i usprawnić proces pracy.

 

3 sposób

Ponadto powinien istnieć jasno określony łańcuch dowodzenia, aby żaden z członków rodziny nie przejmował nadmiernie przywództwa poprzez wygłaszanie niestosownych uwag pod adresem innych pracowników, gdyż może to wywołać niechęć w zespole i podważyć dyscyplinę pracy.

 

4 sposób

Obowiązkowo należy nakreślić i ustalić, np. w protokole zebrania założycieli, zakres spraw, które będą omawiane wspólnie jako rodzina. Rada rodziny powinna obejmować wszystkie kwestie, które dotyczą nie tylko finansów firmy, ale także budżetu rodzinnego (rozszerzenie działalności, podwyższenie kapitału zakładowego, uzupełnienie kapitału obrotowego, kredyty, inwestycje, udział w przetargach itp.)

 

5 sposób

Zapisać w wewnętrznych przepisach harmonogram pracy i starać się trzymać określonego trybu pracy. Bardzo często to właśnie z powodu nieobecności w kręgu rodzinnym i ciągłego znikania w pracy dochodzi do rozpadów rodzinnych i sytuacji konfliktowych w biznesie.

 

6 sposób

Pamiętaj, aby traktować wszystkich pracowników równo, bez względu na więzi rodzinne.

 

7 sposób

Jeśli Twój biznes stał się bardziej uciążliwy i nie jesteś już w stanie zapanować nad nim pomimo włożonego trudu i dotychczasowych wysiłków, warto wycofać się ze spraw i pracy wykonawczej, stawiając na swoim miejscu krewnego, który sprawdził się zawodowo, a samemu poświęcić więcej czasu i uwagi rodzinie.

 

8 sposób

Bardzo ważną kwestią jest zaangażowanie dzieci w działalność gospodarczą. Aby uniknąć konfliktu osobowości i zasad prowadzenia biznesu, interes dziecka musi być na pierwszym miejscu. W żadnym wypadku nie należy narzucać idei rodzinnego biznesu. Twoje dziecko powinno dojść do tego, że nie jest tylko firmą, ale biznesem założonym przez rodziców. Ważne jest, aby już od szkoły średniej zainteresować je niuansami przedsiębiorczości i nie odrzucać ich ciekawości co do teorii, praktyki i technologii zarówno Twojego biznesu, jak i biznesu jako całości. Być może to właśnie Twoje dziecko zmieni mały biznes, który założyłeś, w międzynarodową i uznaną firmę.

 

Trzymaj się tych prostych zasad, a Twoja firma rodzinna z pewnością osiągnie sukces!